You are here:  / Pozostałe / Luggage hold

Luggage hold

O nowoczesnych magazynach dla każdego
Temat magazynów to tak de facto temat rzeka, bo jest ich ściśle mówiąc bez liku rodzajów. Wydaje się, iż główny podział dotyczy magazynów otwartych oraz zamkniętych bądź magazynów będących składami zmechanizowanymi bądź także nie, lecz to tak w gruncie rzeczy wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Co w następstwie tego jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład magazyny rozdzielcze, która służą do przechowywania towarów z różnych źródeł oraz ich należytego rozdzielania, sortowania i uzupełnienia. Do tego dochodzą na przykład schowki transportowo-przeładunkowe, jakie są stworzone po to, żeby przechowywać towary jakie zostały wyładowane z jakiegoś środka transportu i wyczekują na przeładunek do innego – Bag storage. Wyróżnia się także tak oznaczane magazyny skupu jakie służą do magazynowania takich towarów, które się skupuje. Do tego dochodzą magazyny zasobowe, innymi słowy przechowując zapasy dłuższy czas bądź magazyny zbytu, czyli takie, które odbierają towary z różnych zakładów przemysłowych oraz je sortują oraz dzielą i przekazuj dalej. Interesujące są także magazyny hurtowe, pewnie najbardziej nam kultowe, bowiem takie, jakie przechowują po prostu hurtowe ilości produktów.